header banner
Default

Webinar over inclusieve dementiezorg - NIP


Table of Contents

  Er zijn veel culturen waar dementie nog steeds een groot taboe is, waardoor migranten er niet snel open over praten. Andersom kan een symptoom dat de professional ziet eigenlijk een manier van denken zijn die niet ziek is, maar passend bij de cultuur waarin iemand grootgebracht is.

  Over de spreker
  Gözde Duran doet promotieonderzoek naar de vraag wat er volgens migranten met dementie en hun mantelzorgers nodig is om betere toegang tot zorg te krijgen en wat professionals nodig hebben om deze groep beter te ondersteunen.

  In haar onderzoek ‘Toegankelijkheid van zorg voor migranten met dementie en hun mantelzorgers’ kijkt ze vooral naar welke vaardigheden en kennis professionals momenteel missen in het werk met deze doelgroep. In dit webinar staat Gözde stil bij de verschillen tussen de verwachtingen van deze groep en de overtuigingen van professionals in het werkveld.

  Datum
  Dit webinar vindt plaats op dinsdag 21 november van 12.00 – 13.00 uur.

  Terugkijken
  Het webinar is na afloop door NIP-leden terug te kijken via psynip.nl/webinars.

  Aanmelden
  Dit webinar is gratis toegankelijk voor NIP-leden. Niet-leden betalen een entreegeld van € 20,-.

  Sources


  Article information

  Author: Kristen Conway

  Last Updated: 1704103204

  Views: 1009

  Rating: 3.8 / 5 (99 voted)

  Reviews: 85% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Kristen Conway

  Birthday: 1939-04-03

  Address: 6311 Hernandez Viaduct, South Marybury, RI 63366

  Phone: +3813957926248469

  Job: Air Marshal

  Hobby: Badminton, Amateur Radio, Embroidery, Puzzle Solving, Horseback Riding, Magic Tricks, Fishing

  Introduction: My name is Kristen Conway, I am a talented, intrepid, unyielding, unswerving, expert, ingenious, persistent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.