header banner
Default

Waar kun je crypto gebruiken om te betalen?


Met toenemende aandacht die cryptomunten krijgen, beginnen bedrijven cryptomunten te accepteren als betaalmiddel voor hun goederen en diensten. Al gebeurt dat nog met mondjesmaat.

Crypto is eerder een (speculatieve) belegging dan een transactiemiddel, hoor je vaak. Het feit dat de koersen erg volatiel blijken, is daar niet vreemd aan.

Inzake betalingsmogelijkheid staat de adoptie van crypto nog in de kinderschoenen. Het merendeel van de digitale tokens die door bedrijven worden geaccepteerd, blijft meestal beperkt tot bitcoin en een of twee andere toonaangevende cryptomunten zoals ethereum.

We overlopen de meest crypto minded sectoren als het gaat om de acceptatie van cryptomunten als betaling voor goederen en diensten. We halen de cijfers uit een studie uitgevoerd door Traders of Crypto. Algemene conclusie: in geen enkele sector is crypto mainstream, maar bij de ene is het meer ingeburgerd dan bij de andere.

Reissector & e-commerce

VIDEO: Can You Actually Buy Anything With Bitcoin?
Bitcoin University

"Koploper in de top tien crypto-vriendelijkste industrieën, is de reissector"

Koploper in de top tien crypto-vriendelijkste industrieën, is de reissector. Volgens het onderzoek accepteert iets meer dan tien procent van de ondernemingen in die bedrijfstak digitale munten. ‘Zo heeft de vooraanstaande reisboekingsbedrijf Expedia de weg geleid in crypto-adoptie en zijn klanten momenteel in staat om te betalen voor hotelboekingen met bitcoin’, vermeldt het het onderzoek.

Ook luchtvaartmaatschappijen hebben stappen gezet om cryptomunten te accepteren als betaling. Al zijn dat nu ook niet de allergrootste. Het gaat om AirBaltic, Norwegian Air en LOT Polish Airlines, aldus het rapport. Na de reissector staat e-commerce op de tweede stek, met elf procent van de ondernemingen in die bedrijfstak die digitale munten aanvaarden.

Voeding en non-profit

VIDEO: Uitlegvideo: zo koop je bitcoins, ook met iDeal
Bright

Non-profits en goede doelen nemen de derde positie in, met net geen tien procent. In 2019 werd Unicef de eerste VN-organisatie die cryptomunten liet ontvangen, en ze ook uitgaf.

Op de vierde plaats vinden we voeding en drank. En daar kan je ook fastfood bij rekenen. Verschillende van 's werelds grootste fastfoodgiganten zijn namelijk begonnen met het experimenteren met cryptobetalingen. Burger King heeft bijvoorbeeld cryptobetalingen uitgeprobeerd in drie afzonderlijke landen, Duitsland, Nederland en Venezuela. McDonald's heeft vergelijkbare stappen gezet in El Salvador, terwijl KFC heeft geëxperimenteerd met het accepteren van crypto-betalingen in Canada.

En de rest, en in België?

VIDEO: Wat kan je kopen met cryptomunten? - Bekijk hier waar je met Bitcoins kan betalen!
Bitcoinkenner

"Wij gaan ervan uit dat in de toekomst een cryptorekening hebben net zo normaal gaat zijn als dat firma’s nu een dollar-rekening hebben"

De andere sectoren in het onderzoek van Traders of Crypto zijn de goksector, retail en entertainment. In België gebeurt de acceptatie voor betalingen met incidenteel. Zo maakt het Antwerps it-dienstenbedrijf Acom sinds een tijdje betaling met bitcoins mogelijk, al is dat ook mee ingeven door technische overwegingen. ‘Ik geloof zelf in blockchain, de technologie achter bitcoin’, aldus Maarten Avonts, medevennoot van Acom. ‘We krijgen het gevoel dat crypto meer mainstream wordt en meer mensen zich hierin verdiepen. We willen daarom deze mogelijkheid voorzien voor onze klanten.’

Zelf maakt Maarten Avonts gebruik van een tussenplatform, in dit geval Utrust. ‘Hierdoor hebben we zelf geen cryptomunten in handen, maar via het platform worden euro’s omgerekend naar cryptomunten’, vertelt hij. Het platform werkt met een beperkt aantal cryptomunten, al kan je er zelf toevoegen. ‘Wij gaan ervan uit dat in de toekomst een cryptorekening hebben net zo normaal gaat zijn als dat firma’s nu een dollar-rekening hebben, of een rekening met andere valuta waar ze regelmatig zaken mee doen.’

Sources


Article information

Author: Jasmine Moore

Last Updated: 1703110803

Views: 852

Rating: 3.7 / 5 (84 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jasmine Moore

Birthday: 1967-05-25

Address: 1013 Cook Extensions, East Ashleybury, RI 13570

Phone: +3685477233375852

Job: Artificial Intelligence Specialist

Hobby: Quilting, Horseback Riding, Stargazing, Puzzle Solving, Board Games, Photography, Knitting

Introduction: My name is Jasmine Moore, I am a brilliant, expert, apt, ingenious, frank, radiant, enterprising person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.